Billigere kortbetaling mellem billetkøbere og systemejere

Det er nu blevet væsentligt billigere at betale med VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Debit m.fl., hos arrangører der benytter sig af Safetickets billetsystem med afregning efter afholdelse.

Vi har forhandlet kortgebyret for betaling med danskudstedte VISA/MasterCard ned fra 1,75% til kun 1,20% af købesummen.

Grupperabat i billetsystemet

Det er nu muligt at sælge billetter med grupperabat i billetsystemet, så du som arrangør nemt kan tilbyde en gruppe af gæster der gerne vil købe billetter sammen, en særlig billetpris når de bestiller billetterne samlet.

Af hensyn til overskueligheden i billetsystemet er grupperabat-mulighederne ikke slået til som standard, men de aktiveres naturligvis for de arrangører der måtte ønske at gøre brug af den.

Brug data fra andre systemer til adgangsbegrænsning

Med Safeticket er det nemt at bruge data fra eksterne systemer, til at begrænse adgangen til billetkøb til kun at omfatte elever på skolen. Safeticket har god erfaring med brug af data fra f.eks. elevernes Lectioprofil, Unilogin og flere andre systemer der anvendes på mange forskellige skoler.

Adgangskontrollen kan bruges sammen med data fra alle gængse elev-administrationssystemer, herunder Lectio, Unilogin m.fl.

Revisionsmæssig funktionsadskillelse i billetsystemet

Vi har fra flere uddannelsesinstitutioner fået forespørgsler på om det var muligt at funktionsadskille oprettelse og redigering af bankkonti i Safeticket, og den daglige brug af billetsystemet med håndtering af arrangementer.

Ønsket er at en medarbejder ikke må have adgang til både at oprette bankkonti til brug ved afregning og til at håndtere arrangementer i billetsystemet, da det kan give adgang til at vedkommende på egen hånd kan oprette en ny bankkont0 og flytte pengene fra et arrangement ud af pengestrømmen mellem Safeticket og uddannelsesinstitutionens bankkonti.

Individuelle brugertyper i billetsystemet

Det er nu muligt at få lavet skræddersyede brugertyper, der kan designes til at opfylde et særligt behov.

Det kan f.eks. være en brugertype der kun skal have adgang til nogle udvalgte funktioner økonomifunktioner i systemet, eller en bruger der kun har adgang til sine egne arrangementer og ikke hele systemet.

De fire eksisterende brugertyper superbruger, redaktør, kigge-med og billetscanner bibeholdes i systemet.

Ønsker du at benytte dig af de nye muligheder med brugertyperne, bedes du venligst kontakte os.

Fleksibelt afholdelsestidspunkt

Det er nu muligt at angive et fleksibelt afholdelsestidspunkt på arrangements- og billettypeniveau i stedet for den faste dato og klokkeslet der oprettes på et arrangement.

Fleksibelt afholdelsestidspunkt kan benyttes til at angive tidspunkt for afholdelse som en tekst der indtastes, f.eks. “1. – 3. august 2013”, i stedet for en bestemt dato og klokkeslet.

e53b7e8c7cb8593d5c3dce036e1fff839a2463afe754a562ea5941ec523f664fffd121b31cd4cda51540304ba2a8a9652ec8d4ed67ccb7ed024764bfa10c6e7d

 

Funktionen kan bruges både på arrangements- og billettypeniveau, hvis man har forskellige billettyper der har adgang på forskellige tidspunkter.

Få ekstra oplysninger om dine billetkøbere

Vi har udvidet mulighederne med flexfelter så du nu selv kan oprette de nødvendige flexfelter på arrangementsniveau, hvor du tidligere skulle have Safeticket til at oprette en billetskabelon med de ønskede flexfelter.

Med de nye muligheder for oprettelse af flexfelter på arrangements- og billettypeniveau kan du nu skræddersy din dataopsamling i forbindelse med dit billetsalg.

Udvidet API & eksternt billetsalg

Vi arbejder på livet løs og har igen lavet nye funktioner i billetsystemet.

Hent ordredata via API

Vi har udvidet Safetickets API til nu også at give adgang til automatisk at trække alle ordredetaljer såsom kontaktoplysninger på kunden, nyhedsbrevstilmeldinger, billetnumre m.m.

Nu kan man f.eks.:

– Hente data på en enkelt ordre.
– Hente data på ordrer gennemført indenfor et tidsinterval.
– Hente data på alle ordrer siden sidst.

Det er vores tanke at ordredata fra billetsystemet automatisk kan integreres i f.eks. kundedatabaser, nyhedsbrevssystemer, interne hjemmesider hvor der er behov for f.eks. at vise tilmeldte til et arrangement,  m.m.

De nye muligheder med API’et er beskrevet i vores api dokumentation

Kontakt os hvis du ønsker at benytte vores denne funktion, så aktiverer vi den i dit billetsystem.

Offline scanning af billetter

Vi har netop suppleret de eksisterende scanningsmuligheder med en ny scanningsfunktion. Nu er det muligt at installere en app i Chrome, hvorfra du kan scanne dine billetter uden at være online.

Offline billetscanning er praktisk ved arrangementer hvor billetsalget er slut før man begynder at scanne billetter og ikke har adgang til stabil internetforbindelse ved indgangen.

Offline billetscanning egner sig dog kun til arrangementer hvor man kan nøjes med en enkelt scanningsterminal.

Du kan læse mere om hvordan du bruger offline billetscanning i vejledningen