Systematiser rideklubbens arrangementer

Stævner, kåringer, ridelejr og andre sociale arrangementer

Som rideklub kan der være tidspunkter, hvor det er rart, at tilmeldinger og betalinger er sat i system, så der nemt kan dannes et overblik over deltagere. Det kan være i forbindelse med stævner eller kåringer, hvor der skal være styr på antallet af deltagere i forskellige dicipliner. Måske er der et loft på, hvor mange deltagters heste der er plads til, hvis der f.eks. stilles hestebokse til rådighed.

Et billetsystem kan også bruges til, hvis der afholdes en form for lejr eller lign., hvor det er rart at vide, hvor mange ryttere eller andre deltagere der er ift. planlægning af aktiviter inklusiv eller eksklusiv heste. Det kan blot være sociale arrangementer, der ikke er nær så omfattende, f.eks. spisning, fest, filmaften eller andre sociale ting, der kunne interessere rytterne.

Der kan også være møder i rideklubben, hvor der evt. skal være en bid mad undervejs, så I skal vide, hvor mange I bestiller eller laver mad til.

Uanset hvilken type arrangementer, er der mulighed for at lave ekstra felter, hvis det er relevant at have informationer som hestens navn, hestens alder eller helt andre informationer, der skal bruges i forberedelserne af jeres arrangementer.

Uddeleger ansvaret for forskellige opgaver

Der er ingen begrænsning på, hvor mange brugere rideklubben kan have på et Safeticket billetsystem. Derfor kan flere få adgang til systemet, så rideklubbens unge f.eks. selv står for de sociale arrangementer ved siden af konkurrencerne, mens en ansvarlig for stævner og lign. samtidig har mulighed for at styre de offentlig tilgængelige arrangementer. Læs mere om, hvad et Safeticket billetsystem giver din rideklub af muligheder.

Planlægger du et event? Lad os klare alt det besværlige med billetter.

Udforsk Safeticket