Håndtering af bankkonti i billetsystemet

Bemærk: Bankkonti-funktionen benyttes IKKE af kunder med egen indløsningsaftale, hvor pengene går direkte ind på kontoen der er oprettet via Nets/Teller/Swedbank.

For at kunne modtage betaling for et afholdt arrangement er det vigtigt, at I angiver korrekte kontooplysninger til brug ved overførsel af betalingen til jer.
Disse oprettes via menuen Opsætning –Bankkonti hvor de oprettede konti kan ses/redigeres og nye kan tilføjes.

De oprettede bankkonti kan herefter tilknyttes arrangementer, så afregning foregår til den på arrangementet tilknyttede konto.
Baggrunden for, at vi har valgt at håndtere kontooplysninger således, er at vi gerne vil undgå at en fejlindtastning på et arrangement betyder, at omsætningen overføres til en forkert modtager.

Du kan naturligvis redigere eller slette en bankkonto efterfølgende. Der er ingen begrænsninger på antallet af bankkonti, du kan have i billetsystemet, så ledes at forskellige arrangementer kan afregnes til forskellige bankkonti.

En bankkonto oprettes med et internt kontonavn, registreringsnummer og kontonummer.

Der kan kun afregnes til konti i danske pengeinstitutter og i danske kroner (DKK)

Opret bankkonto i billetsystem

For at kunne modtage betaling for et afholdt arrangement, er det vigtigt, at I angiver korrekte kontooplysninger til brug ved overførsel af betalingen til jer. Disse oprettes via Opsætning -> Bankkonti:

Find dine bankkonti i menupunktet Opsætning

Klik på Opret bankkonto for at oprette en ny.

Oversigt over Bankkonto - tilføj bankkonti til afregning af dine arrangementer.

Kontonavn, reg. nr. samt konto nr. udfyldes.

Opret ny bankkonto til afregning af arrangementerne.

De oprettede bankkonti kan herefter tilknyttes arrangementer, så afregning foregår til den på arrangementet tilknyttede konto. Baggrunden for, at vi har valgt at håndtere kontooplysninger således, er, at vi gerne vil undgå at en fejlindtastning på et arrangement betyder, at omsætningen overføres til en forkert modtager.

Du kan naturligvis redigere eller slette en bankkonto efterfølgende. Der er ingen begrænsninger på antallet af bankkonti, du kan have i billetsystemet.