Tak. Vi ringer til dig.
×

Flexfelter i billetsystemet

Bemærk: Visse funktioner ved flexfelter kræver særlige billetskabeloner for at værdierne for flexfelterne kommer med ud på den fysiske/elektroniske billet.

Alle værdier lagres som i billetsystemet og kan eksporteres sammen med deltageroplysningerne.


flexfelter i billetsystemet

Hvad er flexfelter i billetsystemet

Flexfelter er safetickets funktioner til opsamling af ekstra informationer om dine billetkøbere.
Som standard indtaster billetkøberne altid navn, adresse, postnummer, by, telefon, og e-mail-adresse, når de køber en billet, men nogle gange er det nødvendigt med yderligere oplysninger om billetkøberen.

Eksempelvis bruger nogle af vores kunder indenfor uddannelsesområdet flexfelter til angivelse af deres elevers klasse og årgang, andre kunder bruger det i forbindelse med sportsarrangementer til angivelse af t-shirts størrelse ved et arrangement, hvor der gratis medfølger en t-shirt i billetprisen.

I forbindelse med vores billetsalg for SPOT Festival har vi også benyttet flexfelterne til indsamling af en lang række data om branchefolk der købte billet.

Kort sagt: Mulighederne for dataopsamling er uendelige med flexfelter.

Flexfelter i billetsystemet

Hvordan fungerer flexfelter i billetsystemet?

Der findes to måder at arbejde med flexfelter på:

1. Flexfelter oprettet via billetskabeloner (benyttes til adgangsbegrænsning, cpr-validering mm.)
Flexfelter er her tilknyttet en billetskabelon, og aktiveres i billetsalget på de arrangementer, den pågældende billetskabelon er tilknyttet. Flexfelter oprettet på skabelonniveau kan vises på den fysiske/elektroniske billet.

Flexfelter oprettet via billetskabelonen har følgende muligheder, som flexfelter på arrangementsniveau ikke har.

 • Unikke værdier eller ej
  Ved oprettelse af flexfeltet kan det angives, om et flexfelt har unikke værdier eller ej (f.eks. til rabatkoder der kun kan bruges en gang)
  Værdierne oprettes af arrangøren selv, via administrationsinterfacet i Safeticket.
 • Flexfeltet vises på billetten eller ej
  Flexfelter kan vises på billetten, hvis det ønskes, eller kun gemmes i billetsystemet til eksport sammen med kundeoplysningerne. Uanset om værdien fra et indtastet flexfelt vises på kundens billet, vil værdien altid være gemt i billetsystemet.
 • Flexfeltet kan scannes eller ej
  Visse flexfelter kan det give mening at lade være mulige at scanne i stedet for stregkoden på billetten. Dette benyttes blandt andet til scanning af studiekort i stedet for billetter.

2. Flexfelter oprettet direkte på arrangementsniveau (mest udbredte anvendelse)
Flexfelter oprettet direkte på arrangementsniveau kan benyttes til dataopsamling, men vises ikke på den fysiske/elektroniske billet.

Uanset om man benytter flexfelter på den ene eller anden måde, er nedenstående muligheder identiske for de to løsninger.

Et flexfelt kan være af en af følgende tre typer, der kan fungere på flere forskellige måder.

Type: Tekst-felter
Flexfelter der er oprettet som tekstfelter er felter som billetkøberen blot selv indtaster data i, f.eks. medlemsnummer, firmanavn, rabatkode / voucher.

Type: Dropdown-felter
Dropdown-felter er en listevisning over gyldige værdier, hvor billetkøberen vælger en værdi på listen af, f.eks. hvilken klasse, afdeling eller t-shirt størrelse man bruger.

Obligatorisk at udfylde eller ej
Uanset om et flexfelt er tekst-felt eller dropdown kan det vælges, om feltet skal være obligatorisk eller frivilligt at udfylde. Det vælges på skabelonniveau når Safeticket opretter billetskabelonen med flexfelterne.

Unikke værdier eller ej
Ved oprettelse af flexfeltet kan det angives, om et flexfelt har unikke værdier eller ej (f.eks. til rabatkoder der kun kan bruges en gang) Værdierne oprettes af arrangøren selv, via administrationsinterfacet i Safeticket.

Flexfeltet vises på billetten eller ej
Flexfelter kan vises på billetten, hvis det ønskes, eller kun gemmes i billetsystemet til eksport sammen med  kundeoplysningerne. Uanset om værdien fra et indtastet flexfelt vises på kundens billet, vil værdien altid være gemt i billetsystemet.

Flexfeltet kan scannes eller ej
Visse flexfelter kan det give mening at lade være mulige at scanne i stedet for stregkoden på billetten. Dette benyttes blandt andet til scanning af studiekort i stedet for billetter.


flere flexfelter

Opret et eller flere flexfelter på et arrangement

Du opretter et flexfelt under “Opsætning” -> “Arrangementer” -> “Mere” -> “Flexfelter for dette arrangement“.

dok-opret-flexfelt_mere

Der er som udgangspunkt ikke oprettet nogen flexfelter på et arrangement, ved at klikke op “Opret flexfelt” kan du oprette et nyt.

dok-opret-flexfelt

Udfyld felterne for at oprette dit flexfelt, eksemplet herunder er et flexfelt pr. billet til valg af t-shirtstørrelse ved køb af billetter. Der er i dette tilfælde valgt en flexliste, der indeholder de gyldige værdier for den dropdown, der vises ved feltet i købsforløbet.

dok-opret-flexfelt-indtastNår du er færdig med at oprette det aktuelle flexfelt trykker du på “Opret flexfelt” og kommer tilbage til oversigten, hvorfra du kan vælge at oprette et flexfelt mere.

Det nedenstående eksempel viser oprettelsen af et flexfelt på ordreniveau til angivelse af holdnavn.

dok-opret-flexfelt-indtast_2

Oversigten over flexfelter ser herefter således ud. Det er muligt at ændre rækkefølgen af flexfelter, dog vil flexfelter, der er oprettet pr. ordre altid stå øverst, hvorefter felterne pr. billet vises.

dok-opret-flexfelt-oversigtI købsforløbet vil et billetkøb på ovenstående arrangement se sådan her ud, med flexfeltet “Holdnavn” pr. ordre og ved valg af to billetter uden flexfelt samt to billetter med flexfeltet “T-shirt”.

dok-opret-flexfelt-koebsforloeb


Redigering

Redigering af værdier i flexfelter

I det nedenstående eksempel vil vi arbejde med billetskabelonen “Skolebillet med klasse”

dok-fleksfelter-klassePå det enkelte flexfelt er det muligt at angive en række gyldige værdier ved ganske enkelt at indtaste dem en af gangen. Værdierne kan derefter sorteres alfabetisk, hvis man ønsker det.

Nu har vi så f.eks. en liste med 6 klasser på, og vi har valgt at sortere dem alfabetisk ved at klikke på “Sortér værdierne alfabetisk”

dok-fleksfelter-klasse-vaerdierUde i Flexfelt-listen ser det således ud.

dok-fleksfelter-klasse-oversigt

Da “Type” er sat til tekst, betyder det, at man for at købe en billet skal indtaste en af de 6 gyldige værdier for at kunne købe en billet.

I købsforløbet optræder flexfeltet således

dok-fleksfelter-klasse-koebsflowVi skal derfor ind og have det ændret til Dropdown så man vælger en af de 6 gyldige værdier på en liste i stedet for at skulle taste f.eks. “1.a” ind manuelt, da indtastninger der ikke matcher 1 af de 6 gyldige værdier vil blive afvist som ugyldig.

Ændringen til dropdown laves ved at klikke på flexfeltets navn (“Klasse”) og derefter på “Skift til Dropdown”

dok-fleksfelter-klasse-dropdownFlexfelt-typen er nu ændret til Dropdown og ser således ud i købsforløbet.


Rabatkoder / Voucers

Rabatkoder / Voucers i billetsystemet

I tilfælde hvor man ønsker at give udvalgte kunder adgang til at købe billetter til et særligt arrangement, kan man
få lavet en billetskabelon med et unikt flexfelt til rabatkoden.

Man skal så blot oprette et passende antal gyldige værdier på flexfeltet, og derefter tilknytte billetskabelonen
til det pågældende arrangement.

Hver gyldig værdi kan så anvendes til et køb gennem købsforløbet


Medlem

Medlemskort til brug ved billetkøb

Blandt vore kunder indenfor uddannelsesområdet har vi en del, der anvender elevernes studiekort i stedet for en fysisk billet. Under købsforløbet indtaster eleven det nummer, der er printet under studiekortets stregkode, hvorefter kortet kan bruges som billet ved indgangen.

Mange uddannelsesinstitutioner har studiekort der indeholder elevens CPR-nummer. Under købsforløbet validerer systemet naturligvis CPR-nummeret og tjekker, at det ikke allerede er anvendt på det pågældende arrangement.

Andre typer af medlemskort kan også oprettes til scanning, så længe de er udstyret med en unik stregkode. Kontakt Safeticket for at høre mere om mulighederne for medlemskort

Har du brug for hjælp? Ring til os på telefon 7020 4720