Masserediger billettyper

Skal du lave samme redigering af samtlige billettyper, kan det kræve mange klik frem og tilbage. I stedet kan det være, at du kan benytte dig af funktionen masseredigering. På den måde behøver du ikke foretage den samme handling for alle dine billettyper, når det gælder prisændringer og tilføjelse af rabatkodetyper.

Bemærk: Ikke alle arrangører har masseredigering af billettyper aktiveret i billetsystemet. Ønsker du at benytte funktionen, skal du blot kontakte os, så aktiverer vi det i dit billetsystem.

Muligheder for masseredigering af billettyper

Planlæg prisændring for periodeHvis der er rabat på dine billetter for en bestemt tidsperiode eller lign. Kan du sætte start- og slutdato for den prisændring, du vil have.
Planlæg prisændringHer kan du lave en prisændring, der gælder fra en bestemt dato.
Tilføj RabatkodetypeHvis du har lavet en rabatkodetype, som kan bruges på flere forskellige billettyper, kan du lægge den ind på alle billettyper på én gang.

Lav en masseredigering

Gå til Opsætning -> Masseredigering af billettyper.

Opsætning, masseredigering

Vælg enten ud fra kategori eller arrangementer, hvilke billettyper det drejer sig om. Du kan kun vælge ud fra kategori, hvis du har tildelt dine arrangementer sådan nogle.

Uanset om du vælger arrangementer eller kategorier, kan du vælge flere ad gangen, så du får alle de billettyper frem, som du skal bruge.

Masserediger kategori og arrangement

Herefter kan du vælge, om ændringen gælder for udvalgte eller alle billettyper.

Vælg billettyper som du vil lave en ændring for

Du kommer nu til at Vælge handling.

Vælg handling for hvilken ændring du foretager på flere billettyper

Her kan du vælge imellem:

1. Planlæg prisændring for periode
Her vælger du dato og klokkeslæt for start- og sluttidspunkt for ændringen af prisen.
Herefter vælger du, om prisændringen skal være en rabat i fast pris eller procent, om et fast beløb lægges til eller om du sætter prisen til et bestemt beløb.

Planlæg prisændring for periode.

2. Planlæg prisændring
Du vælger her kun datoen og klokkeslæt for, hvornår prisændringen skal gælde fra.
Bagefter vælger du ligesom før, om prisændringen skal være en rabat i fast pris eller procent, om et fast beløb lægges til eller om du sætter prisen til et bestemt beløb.

Prisændring af flere billettyper samtidig

3. Tilføj rabatkodetype
Du vælger kun den eller de rabatkodetyper, der skal tilføjes dine billettyper.

Tilføj rabatkodetype til mange billettyper

Når du har valgt en handling, trykker du Udfør, og systemet skulle gerne give dig melding om, at handlingen er tilføjet.