Tak. Vi ringer til dig.
×

Guide til oprettelse af gavekort

For at lave gavekort i Safeticket, kræver det, at du har eget cashflow. Har du det, kan du lave gavekort på to måder; enten udsteder du det selv eller også laver du et gavekort, som kunderne kan købe og forære væk. Vær dog opmærksom på, at gavekortet kun virker i dit eget billetsystem og ikke på tværs af alle billetsystemer i Safeticket.

Kontakt os for at få muligheden for at lave gavekort, hvis det ikke allerede er tilgængeligt i dit system.


Sådan udsteder du gavekort

I menuen skal du under Opsætning og finder Gavekort.

Find gavekort i menuen opsætning

Du trykker nu Opret gavekorttype.

Opret gavekorttype

Her opretter du navnet og vælger gyldighedsperioden. Forudindstillingen er tre år, men den kan du selvfølgelig ændre. Hvis du vil gøre perioden kortere, anbefaler vi, at du tjekker op på reglerne for gavekort først, så du ikke kommer unødigt i klemme.

Instillinger for gavekortype

Når du har oprettet gavekorttypen, kommer du til oversigten over alle dine gavekorttyper. Her skal du trykke på 0 gavekort til højre på siden.

0 gavekort - gavekortoversigt

Du får nu følgende tre muligheder for at oprette gavekort:

Opret gavekort
Du kan oprette gavekort enkeltvis, hvor du enten skriver koden eller trykker på 'Generér tilfældig kode', og du skriver hvilket beløb, gavekortet skal være på.
Generer tilfældige koder
Her vælger du antallet af tilfældige koder, der skal oprettes, og du skriver hvilket beløb, gavekortet skal være på.
Importér koder fra Excel
Har du en liste over gavekortkoder, kan du importere dem fra en excel-fil.

Når du har oprettet gavekortkoderne, kan du sende den enkelte kode til gavekortmodtageren på den måde, du har lyst til at præsentere gavekortet på.

Sådan laver du gavekort, kunderne kan forære til andre

Vil du give kunder muligheden for selv at købe et gavekort, som de kan give i gave til nogen, er det selvfølgelig også en mulighed.

Du starter med at oprette en gavekorttype (som vist ovenfor), og derefter opretter du et arrangement, der tilkendegiver, at det er et gavekort, kunderne køber. Arrangementet kan fx hedde Gavekort – nemt og enkelt, lige til at forstå. Husk også at vælge billetskabelonen Safeticket Gavekort 2019, der er sat op til at være et gavekort, så gavekortet ikke forveksles med dine almindelige billetter.

Derefter opretter du de forskellige mulige beløb på hver sin billettype, fx billettyper der hedder Gavekort på 100 kr., Gavekort på 200 kr., osv. De skal selvfølgelig have en tilsvarende pris. Er du i tvivl om, hvordan du opretter arrangementer og billettyper, kan du finde hjælp her.

Når du har oprettet arrangementet og billetyperne til gavekortet, trykker du på knappen Mere og vælger Automatiske gavekort for dette arrangement.

automatiske gavekort for dette arrangement

Du vælger, hvilken gavekorttype de automatiskoprettede gavekort skal tilknyttes.

Automatiske gavekort

Når koderne oprettes automatisk, dannes de på baggrund af de billetnumrene fra de billetter, der købes på arrangementet Gavekort. Dermed fremgår gavekortkoden også af den billet, der købes. Ønsker du en specifik måde, gavekortet skal fremstå på end standardbilletten, kan du mod betaling få designet en ny skabelon, der bruges til gavekortet.

Indløs gavekort på udvalgte arrangementer

Gavekort kan kun indløses på de arrangementer, hvor muligheden er slået til på. Tjek hvilke arrangementer, hvor det er slået til på. Det vigtigste er at tjekke de arrangementer, hvor der ikke skal være mulighed for at bruge gavekortet på. Dette gør du ved at redigere eller oprette et arrangement, finde overskriften Online billetsalg, vælger Vis avancerede muligheder og slår Gavekort muligt til/fra.

Online billetsalg, gør gavekort muligt

Når arrangementet er gemt, kan billetkøberen bruge et gavekort, inden de trykker Bekræft køb og gå til betaling som vist her:

Indløs gavekortet her

Del gavekortet op

Gavekortmodtageren behøver ikke at bruge hele beløbet på én gang. Når gavekortmodtageren har indløst gavekortet i købsforløbet, kan vedkommende trykke på (Ret) og ændre beløbet.

Indløs og ret gavekort

Gavekortmodtageren kan skrive et hvilket som helst beløb, dog højest det beløb gavekortet består af. Skrives et højere beløb, rettes det automatisk til gavekortets fulde eller resterende beløb.

Indløs gavekort, ret gavekort

Status på gavekort

Hvis en gavekortmodtager bliver i tvivl om, hvor mange penge der er tilbage på gavekortet, kan vedkommende tjekke det ved at gå ind på din billetportal, scrolle ned i bunden og trykke på Check gavekort.

check gavekort

Gavekortmodtageren kan checke, hvornår gavekortet er udstedt, hvornår det udløber, hvilket beløb der er tilbage hvilket beløb, der blev indsat og hvornår gavekortet sidst er blevet brugt. Af hensyn til GDPR kan man dog ikke se, hvad gavekortet er blevet brugt på.

Checking af gavekort

Refundér billetkøb tilbage til gavekort

Som normalt vil en refundering gå tilbage til det kort, der er brugt ved betaling. Det betyder, at den del, der er betalt med gavekort, refunderes til gavekortet.

Hvis en billetkøber skal have refunderet et beløb, men har brugt et gavekort til en del af billetkøbet.

Vær opmærksom på at der ikke kan refunderes på den ordre, som gavekortet er købt på. Det betyder, at hvis en billetkøber både køber et gavekort og en billet til et almindeligt arrangement på samme ordre, kan der ikke refunderes på denne ordre.

Har du brug for hjælp? Ring til os på telefon 7020 4720