Opret arrangementskategorier

Hvis du har mange arrangementer, kan du med fordel dele dem op i forskellige kategorier.

Gå til menuen Opsætning -> Kategorier:

For at oprette en kategori til dine arrangementer, skal du gå til menuen Opsætning og vælge Kategorier

Du kommer nu til følgende side, hvor du trykker Opret kategori:

Opret en eller flere kategorier, som dine arrangementer kan inddeles efter

Det eneste der kræves for at oprette en kategori er navnet på denne.

Hvis en kategori ikke er relevant for en periode, kan du vælge at skjule den fra oversigten. Derved kan du på et senere tidspunkt få den vist igen uden at starte forfra.

Du kan tilføje en kort URL, hvis du skal bruge et link direkte til denne kategori, som kan være relevant i din markedsføring. Du kan også altid tilføje en kort URL til din kategori på et senere tidspunkt, hvis du ikke har behovet nu.

Du kan gøre sådan at dine promoverede arrangementer indenfor denne kategori bliver vist først, når billetkøberen også søger på/får vist denne kategori. (Indstil rækkefølgen under Opsætning -> Layout)

Vil du have hele kategorier promoveret (indstilling i Layout), skal du tilføje et billede til kategorien. Når dette er gjort, kan du under Opsætning -> Layout flytte kategorier såvel som arrangementer over under promoverede og vælge rækkefølgen på dem.

Opret ny en kategori

Dine kategorier listes op efter alfabetisk orden, så du nemt kan se, om en kategori mangler eller allerede eksisterer, som vist her:

Har du mange arrangementer, kan du opdele dem i kategorier, så billetkøberen kan sortere i den. Opret så mange kategorier, du har brug for.

Der er ingen begrænsning på antallet af kategorier, udover hvad det grafiske design på arrangementsoversigten giver af begrænsninger. Når der er oprettet en eller flere kategorier, kan arrangementer tilknyttes den ønskede kategori.

Hvis der ikke er nogen kategorier oprettet, listes alle arrangementer blot på siden, hvor jeres gæster kan købe billet. Er der oprettet kategorier, kan man vælge, hvilke man ønsker at se.

Hvis der findes arrangementer, der ikke er tilknyttet en kategori, vil disse være at finde under kategorien “Vis alle” i arrangementsoversigten.

Det er ikke nødvendigt at oprette kategorier for at billetsystemet fungerer.

Tilknyt kategori til arrangement

Når kategorierne er oprettet, skal de tilknyttes dine arrangementer. Det gør du ved at gå til Opsætning -> Arrangementer -> rette et arrangement enten ved at klikke på arrangementets navn eller via Mere-knappen.

Her finder du overskriften Online Billetslag og vælger, hvilken eller hvilke kategorier dit arrangement skal kunne findes under.

Tilknyt kategorier til arragnement

Herefter gemmer du dit arrangement og gentager processen ved dine andre arrangementer.

Hvis der ikke er nogen kategorier oprettet, listes alle arrangementer blot på siden, hvor jeres gæster kan købe billet. Er der oprettet kategorier, kan man som billetkøber vælge, hvilke man ønsker at se.

Hvis der findes arrangementer, der ikke er tilknyttet en kategori, vil disse være at finde under kategorien “Vis alle” i arrangementsoversigten.

Det er ikke nødvendigt at oprette kategorier for at billetsystemet fungerer.